Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CSi CSi CSi 2012 insulating glass units 2018-10-08 ~ 2019-10-07 Đã xác minh
CCC CCC CTC Architectural toughened glass. Thickness of glass is less than or equal to 6mm. 2016-10-21 ~ 2021-10-20
CCC CCC CTC Architectural toughened glass. Thickness of glass is greater than 6mm and less than or equal to 12mm. 2016-10-21 ~ 2021-10-20
CCC CCC CTC Architectural toughened laminated glass. Thickness of laminated glass is greater than 11.14mm. Thickness of the PVB layer is1.14mm. 2017-11-30 ~ 2022-11-29
CCC CCC CTC Architectural toughened laminated glass. Thickness of laminated glass is greater than 10.76mm. Thickness of the PVB layer is 0.76mm. 2016-11-11 ~ 2021-11-10
CCC CCC CTC Architectural insulating glass. Aluminum frame, double sealing with butyl and silicon adhesive. 2017-02-22 ~ 2022-02-21
CCC CCC CTC Architectural toughened laminated glass. Thickness of laminated glass is greater than11.52mm. Thickness of the PVB layer is 1.52mm. 2016-11-11 ~ 2021-11-10
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Laminated glass productionline autoclave 201720092639.6 Laminated glass productionline autoclave UTILITY_MODEL 2017-10-10 ~
Control system of laminated glass production line autoclave 2017SR115821 Control system of laminated glass production line autoclave UTILITY_MODEL 2017-04-14 ~
Glass tempered furnace ZL201720093080.9 Glass tempered furnace UTILITY_MODEL 2017-10-13 ~
Undertake device of glass production line ZL201720092612.7 Undertake device of glass production line UTILITY_MODEL 2017-10-13 ~
Full automatic glass grinding machine ZL201720092652.1 Full automatic glass grinding machine UTILITY_MODEL 2017-10-13 ~
Insulating glass production line automatic gluing machine ZL201720092594.2 Insulating glass production line automatic gluing machine UTILITY_MODEL 2017-10-24 ~

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này